Účetnictví organizačních složek státu, územně samosprávných celků a příspěvkových organizací.

- součást předmětu Aplikace Marketingu