co se jinam neveslo

DofE

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Přidej se i ty k více než 8 milionům úspěšných absolventů napříč 140 zeměmi světa.

časopis pro výuku zeměpisu a hospodářského zeměpisu