co se jinam neveslo

Tento kurz řeší otázky literatury, které jsou nad úrovní maturity.

Katalánsko zájezd - říjen 2019

DofE

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Přidej se i ty k více než 8 milionům úspěšných absolventů napříč 140 zeměmi světa.

časopis pro výuku zeměpisu a hospodářského zeměpisu